Plantar-Fasciit-Behandling-hos-HälsporreklinikenPlantar fasciit, i folkmun hälsporre, står för cirka åtta procent av alla aktiva löparskador och det är lika vanligt bland löpare på alla nivåer.

Hälsporre, Plantar Fasccit, är även ett problem för stillasittande människor, där övervikt och långa arbetsdagar som innehåller mycket stående är några av de drivande orsakerna.

Löpare drabbas vanligen på grund av de krafter som är förknippade med löpning men om du fått en hälsporre, plantar fasciit, bör du inte förbise att se över dina skor eller övriga vanor i resten av ditt liv.

Hälsporrekliniken består av handplockade, erfarna olika legitimerade specialister. Din behandlare använder sig av beprövade behandlingsmetoder, nya tekniker samt sin erfarenhet av många behandlingar. Du kan tryggt veta att vi göra allt för att du ska bli av med din Hälsporre.

Behandling av plantar fasciit

Det första målet för hälsporre behandlingen är att skydda plantar fascia från ytterligare belastning när den är skadad.

Tidigare ansåg man att inflammation är orsaken till plantar hälsmärta men nu indikerar ny forskning att det verkliga problemet är skador och degeneration av fascian fibrer. Nedkylning är alltid en bra idé, men det ska inte användas som en ursäkt för att fortsätta att utsätta din plantar fascia med långa löppass eller dåliga skor med lite stöd.

Aggressiv och professionell hälsporre rehabilitering i kombination med att undvika aktiviteter som gör ont är din bästa chans för ett snabbt tillfrisknande.

Flera konservativa behandlingsmetoder stöds av vetenskaplig forskning. Dessa behandlingar är alla utformade antingen för att skydda bågen eller sträcka ut plantar fascia och/eller vadmuskeln.

Flera studier stödjer hälsporre tejpning, som på engelska kallas ”low-Dye tejpning” i medicinska kretsar efter att Ralph W. Dye som uppfann metoden.

Medan det finns flera olika sätt att göra en hälsporre tejpning är det även i sin mest grundläggande form ofta effektiv. Dock är storleken på effekten liten och lindrar oftast endast hälsporre symptomen. Hälsporre tejpningen ska bara vara en del av din hälsporre rehabiliteringsplan.

En metod vi på hälsporrekliniken tycker att du bör vara försiktig med är mjuka gelsulor. Detta eftersom de sannolikt inte kommer att göra något för att hjälpa din skada.

Streching av vaden för att behandla Plantar Fasciit, hälsporre

Vadstretching

Regelbunden stretching av vaderna är ofta en del av grunden för de flesta plantar fasciit behandlingsprogram. Stretchingen av vaden / vaderna bör göras flera gånger om dagen, bland annat direkt på morgonen.

Ett typiskt stretchingprogram innehåller tre uppsättningar á 30 sekunder, tre gånger per dag. Stretchingen innebär både att du har knät rakt och böjt under varje session.

Hälsporre stretching – vilken metod är bäst?

I en studie jämfördes vadstretching med att stretcha plantar fascia på en specifik fot. Strechingen genomfödes i 10 × 10 sekunder, tre gånger per dag.

Det är viktigt att alla tår stretchas samtidigt för att få bästa resultat.

Hälsporre Stretching

Denna studie visade på ett något bättre resultat från plantar fascia specifik stretching jämfört med att stretcha vaden.

Hälsporrekliniken består av av flera olika legitimerade specialister som använder sig av beprövade metoder för att du ska bli av med din Hälsporre. Hitta din klinik HÄR