Artros är en sjukdom som gradvis bryter ned brosket i lederna. Det är den vanligaste ledsjukdomen i världen och av alla personer som är över 45 år är det ca 1 av 4 som drabbas. Det motsvarar ungefär 800 000 personer i Sverige. Men det kan finnas många fler med lindrig artros som inte har sökt hjälp och inte fått någon diagnos än. Det är vanligare ju äldre man blir, men sjukdomen förekommer i alla ådrar. Det är heller inte givet att man drabbas bara för att man blir äldre.

Vi har många leder i våra fötter, hela 33 stycken. Känner du smärta och stelhet i foten vid belastning kan du ha drabbats av artros i någon av fotlederna. Artros i en fotled är en lokal process i en ofta tidigare skadad led. Därför sprider sig inte sjukdomen till andra broskdelar i kroppen. Idag finns det bra möjligheter till både förebyggande åtgärder och behandling för artros. Med enkla metoder kan man lindra och förebygga de ökande smärtproblemen som kan uppstå.

Vad händer vid artros i foten

Överallt i kroppen där vi har leder har vi brosk. Artros är ett sjukdomstillstånd som medför sjukliga förändringar i brosket i lederna. Därför kan vilken led som helst drabbas av artros, men det vanligaste är att man drabbas av artros om man tidigare har haft en skada i leden. Det som händer vid artros i fotleden är att brosket gradvis bryts ned, särskilt det brosket som sitter i änden på benen i leden.

Vid svårare fall, när sjukdomen är utvecklad, orsakar broskminskningen att det blir en bentillväxt på benytorna kring leden. Detta kan leda till felställningar i foten samt att aktivitetsförmågan försämras. Artros i fotleden finns det inte så mycket forskning kring men det drabbar ca 17% av de som är över 50 år i Sverige. Det finns betydligt mer forskning kring knä- eller höftledsartros.

Artros i fötterna

Orsak till artros

Orsaken till att man utvecklar artros i lederna kan vara många. Den vanligaste orsaken till artros i fotleden är att man har skadat foten tidigare, som en komplicerad fotledsfraktur eller underbensfraktur.  Artros i foten eller i fotleden är en beteckning på förändringar i ledytan, det som händer är att brosket i leden långsamt tunnas ut

De som föds med felställningar i foten kan också utveckla artros senare i livet. Man tror att en av orsakerna är att om en led blir överbelastad under en längre tid som vid övervikt eller felställningar i foten kan man utveckla artros. Varför detta sker i de drabbade lederna är inte helt klarlagt.

Med tiden kan brosket helt försvinna i leden, vilket resulterar i att ben ligger mot ben. Det kan också bildas så kallade förkalkningar i leden. Förkalkningar i leden medför att det inte längre är släta ledytor som glider mot varandra, vilket gör att det kan vara mycket smärtsamt.

Symptom vid artros

De vanligaste symtomen är smärta och stelhet i foten eller i ankelleden under aktivitet. Det är ganska vanligt att man känner stelhet i fotleden efter att man har vilat, men som sen går över när man rör på sig igen. Det kan ibland uppstå en svullnad i foten eller i ankeln. Vill det sig riktigt illa kan det bli en benförgrovning runt den drabbade leden.

Besvären kan vara allt från lindriga till riktigt plågsamma, beroende på hur långt sjukdomen har utvecklats. Men det är typiskt att besvären är mest påtagliga när man går på hårt och ojämnt underlag. Till en början kan man få bort värken genom att man mjukar upp och tränar leden men allteftersom tillståndet förvärras kan smärtan vara närvarande vid all typ av belastning på foten.

Tillståndet kan gradvis komma att förvärras och senare utvecklas så att smärtorna är närvarande även i vila. Det positiva är att man kan bromsa artros i foten eller fotleden, bland annat med hjälp av anpassade skor, inlägg och förbättrad ergonomi. Om man åtgärdar i tid är det bara ett fåtal av fallen som utvecklar sig så långt att en operation är nödvändig.

Artros i foten arthritis symptom och orsaker

Hur kan jag behandla artros i foten

Det har visat sig att träning är effektivt vid artros i foten, precis som för andra former av artros. Men det är även viktigt med bra skor med god stötdämpning som har en bra uppbyggnad under hälen. God dämpning kan minska besvären och eventuellt bidra till att bromsa utvecklingen. Vidare gäller det att undvika överbelastningar men samtidigt upprätthålla en viss fysisk aktivitet för att undgå att leden tappar sin rörlighet.

Har du ett yrke där du går mycket och på hårt eller ojämnt underlag kan det bli nödvändigt med omskolning eller byte av arbetsplats. Läkemedelsbehandling mot smärta kan hjälpa under en begränsad tid eller vid behov. Operation kan bli aktuell om man upplever smärta även vid vila. Men en operation medför ofta att rörligheten i foten blir nedsatt och det kan medföra att man måste använda specialtillverkade skor för att kompensera en del av den nedsatta rörligheten.

Behandla artros hos Hälsporrekliniken

Vi på Hälsporrekliniken har lång erfarenhet av fotskador och vi vet hur man bäst bromsar utvecklingen av artros. Vi har hjälpt många artrosdrabbade med korrekta övningar som om dom genomförs på rätt sätt skapar en långsiktig symtomlindring och ett bättre liv. Vi gör alltid en noggrann undersökning för att planera vilken behandling du behöver för att du ska kunna återgå till ditt normala liv så fort som möjligt.

Din personliga fysioterapeut anpassar behandlingen för din skada och vi utbildar dig om artros. Vi som jobbar här på kliniken är legitimerade kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster med lång erfarenhet av fotskador. Förutom att vi behandlar olika typer av fotskador tipsar vi dig om hjälpmedel som skor och skoinlägg som kan underlätta din vardag.

Boka behandling

FAQ – Artros i foten

Var i kroppen kan man drabbas av artros?

Artros betyder att man har sjukliga förändringar i en eller flera leder och uppemot 10% av befolkningen drabbas av sjukdomen i någon form. Det som sker är att brosket i lederna gradvis bryts ned i det brosket som sitter i änden på benet i leden. Vid svåra fall kan det bildas en tillväxt på benytorna kring leden. Det är ovanligt att man drabbas av artros i flera olika leder. De vanligaste leder som drabbas av artros är fingerleder, stortåleden, knäleden och höftleden.

Hur känns artros i foten?

Artros debuterar vanligen om man utsätter leder för upprepade ensidiga rörelser eller vid hård ansträngning. Vanligtvis är det stortåleden som drabbas av artros i foten. De vanligast symtomen vid artros är stelhet i tåleden till en början och vid belastning kommer svullnad, nedsatt rörlighet och smärta. Känslan av att det knastrar i leden är ganska vanligt. I perioder kan leden drabbas av inflammation vilket kan leda till värk i leden. En del kan även drabbas felställningar och knutor i lederna.

Varför får man Artros i foten?

Det finns mycket forskning kring uppkomsten och förloppet av artros eftersom det fortfarande finns många frågor som inte är besvarade. Det man tror idag är att långvarig hård och ensidig belastning på fotleden kan vara en riskfaktor för förändringar i brosket som leder till artros. Även ärftlighet, tidigare ledskador och övervikt kan ha betydelse för att utveckla artros. Man har sett att yrkesgrupper med hårt monotont arbete, äldre personer och kvinnor drabbas mest av befolkningen.

Hur kan jag lindra besvären vid artros?

Det finns tyvärr inget botemedel mot artros men man kan lindra och bromsa sjukdomsförloppet. Det kanske är motsägelsefullt men man rekommenderar träning eftersom det har visat att det har en smärtstillande effekt. Det kan förklaras med att fysiskt aktivitet ger näringsförsörjning till brosket och näringsrik ledvätska sugs ut och in i broskvävnaden. När man bygger upp musklerna i närliggande muskler där man har fått besvär av artros, minskas belastningen på leden.