De allra flesta av oss får någon gång ont i foten eller drabbas av andra besvär i fötterna. Men vad finns det för orsaker, och vad kan du göra för att få stopp på smärtan så fort som möjligt? Finns det några förebyggande metoder som gör att du slipper få värk i fötterna överhuvudtaget? Här kan du lära dig mer om vad som gör att du får ont i foten och hur besvären bäst behandlas. 

Om fötter och att ha ont i foten

När vi tittar närmare på fötter blir det lättare att förstå varför vi ibland får ont i dem. Fötterna är en ganska komplex del av kroppen. De innehåller många ben, leder, ligament och senor och har flera olika uppgifter, som de behöver vara rörliga, kraftfulla och balanserade för att klara av. Mycket är sammankopplat. Därför leder problem med fötterna lätt till smärta och besvär på andra ställen som sedan minskar kroppens funktion i stort.

Ont i olika delar av foten

Var finns smärtan? Vilken del av foten du har ont i kan ge ledtrådar till vad problemet är och vad det beror på. 

Ont på utsidan av foten

Om du har ont på utsidan av foten kan det exempelvis handla om: 

 • Stukning av fotleden (skada i de yttre ligamenten)
 • Avulsionsfraktur (fraktur där en liten bit av benet slits loss)
 • Bristning eller delvis bristning i den korta eller långa pereoneussenan
 • Klämd nerv i den nedre delen av ryggen
 • Ligamentsskada i mellanfoten
 • Överbelastning av yttre vävnader

Ont på insidan av foten

Smärta på insidan av foten kan handla om: 

 • Stukning av fotleden (skada i de inre ligamenten)
 • Bristning eller delvis bristning i bakre skenbenssenan (tibialis posterior)

Ont på framsidan av foten

Några orsaker till att du får ont på framsidan av foten är:

 • Skada i främre strukturer (t ex ledkapsel, ligament eller senor) till följd av översträckning
 • Artros i fotleden
 • Bristning eller delvis bristning i främre skenbenssenan (tibialis anterior)

Ont i hälen och fotens baksida

Värk och besvär i hälen och fotens baksida kan handla om:

 • Severs skada (apofystis, Haglunds, apofysitis calcanei)
 • Hälsporre
 • Bursit (inflammation i slemsäckarna)
 • Hälseneinflammation
 • Hälsenefästesinflammation
 • Periostit (medialt tibiasyndrom)

Ont under foten

Några vanliga orsaker till smärtor under foten är:

 • Hälsporre
 • Hälsprickor
 • Hälkuddeatrofi
 • Metatarsalgia
 • Mortons sjukdom
 • Nedsjunka fotvalv
 • Severs skada
 • Svullna fötter, t ex p g a stillasittande/stillastående arbetsuppgifter

Ont i eller under framfoten

Om du har värk i eller under framfoten kan det handla om:

 • Hallux rigidus
 • Hallux valgus
 • Hammartå
 • Metatarsalgi
 • Mortons neurom

Vanliga orsaker till besvär och värk i fötterna

Här tittar vi närmare på några vanliga underliggande orsaker till smärta och besvär i fötterna. 

Skador och olyckshändelser

Ibland är det självklart varför vi har ont i foten, t ex om vi trampar snett i en trapp eller landar fel när vi utövar en idrott. Då är orsaken inte så mycket att fundera över – istället handlar det om att lindra smärtan, behandla skadan och bli bra så fort som möjligt.

Fel skor kan ge fotbesvär

Fel skor – i vardagen och/eller när du är aktiv – är en av de vanligaste orsakerna till smärta och andra besvär med fötterna. Alla fötter är olika, och vi behöver hitta skor som är anpassade till deras unika form och förutsättningar. Två bra riktlinjer är att skorna ska ha stötdämpande sula och låg klack. Om du misstänker att skorna orsakar besvär är det bra att testa andra alternativ och eventuellt söka hjälp för att hitta rätt.

Boka behandling

Stillasittande och ont i foten

En stillasittande livsstil ökar risken för många hälsoproblem, däribland att få ont i fötterna. Att vara lagom aktiv och kontinuerligt belasta kroppen gör att du kan undvika problem med rygg, leder, muskler, fötter och mycket annat.

Överbelastning, t ex genom för mycket träning och aktivitet

Många som tränar hårt, t ex professionella idrottsmän, får problem med fötterna till följd av överbelastning. Hälsporre och stressfrakturer är vanligt förekommande, och det krävs ofta behandling för att komma åt besvären.

Brännande/svidande fötter

Känns det som att dina fötter är varma och att de bränner eller svider? Det finns tre vanliga orsaker: två av dem är diabetes och kollapsande fotvalv, men den allra vanligaste är faktiskt fel val av strumpor och skor. Den obehagliga brännande känslan kan uppstå när materialet i plaggen inte ventilerar och släpper ifrån sig den fukt och värme som fötterna avger.

Vanliga fotbesvär som ger smärta

Här är en sammanfattning av några vanliga orsaker till att få ont i foten. Lyckligtvis är de behandlingsbara, och prognosen är ofta god.

Severs skada

Severs skada (apofystis, Haglunds, apofysitis calcanei) är en vanligt förekommande skada hos aktiva barn mellan 9 och 15 år. Den ger smärta i hälen och uppstår i synnerhet vid aktiviteter med mycket hopp, landningar, snabba ryck och vändningar. Skadan är framför allt vanligt förekommande inom fotboll, handboll, innebandy och gymnastik. 

Smärtan visar sig främst under aktiviteterna, men kan kvarstå i timmar eller dagar efteråt. Vila gör att Severs skada så småningom klingar av. Lär dig mer om Severs skada i vår artikel.

s

Hälsporre

Hälsporre (plantarfasciit) orsakar smärta under hälen och/eller i hålfoten, som oftast är värst vid de första stegen på morgonen eller direkt efter vila. Skadan innebär också växande smärta ju längre du går eller springer, vilket gör att den kan vara fysiskt begränsande. Ett sätt att känna igen hälsporre är att det brukar finnas en tydlig ömhet i hälbenets framkant och insida eller rakt under hälbenet.

Hälsporre

Hallux valgus

Hallux valgus innebär att stortåns grundled blir större, svullnar upp och kanske rodnar. Det kan leda till smärta i foten vid stortåleden. Stress mot stortån, t ex till följd av nedsjunkna fotvalv och överpronation, är en vanlig orsak till besväret.

Hallux Valgus

Hallux rigidus

Hallux rigidus ger smärta vid stortåns grundled som gör att den blir stel och i sin tur leder till svårigheter att ta steg. Bristen på rörlighet och funktionalitet kan göra det svårt att hålla sig aktiv. Tillståndet kan orsakas av artros eller led- och broskförändringar i stortåns grundled.

hallux rigidus

Nedsjunkna fotvalv

Nedsjunkna fotvalv kan göra att du får ont i foten, och ibland även knäbesvär, på grund av den inåtrotation som ankel och underben utsätts för. Det är ganska vanligt med platta eller plattare fötter. För många leder nedsjunkna fotvalv inte till några besvär, men den överpronation som sker till följd av det kan utsätta ankeln och underbenet för extra inåtrotation. Över tid kan det leda till att dina fötter värker, känns trötta och svider. Du kan också drabbas av knäproblem.

Höga fotvalv

Men det är inte bara nedsjunkna fotvalv som kan orsaka besvär. Även motsatsen, höga fotvalv, kan leda till problem. Då kan det t ex handla om att den främre delen av fotvalvet samt hälen tar mer stryk än vanligt och blir överbelastad. Höga fotvalv kan också orsaka s k hammartå. 

hålfotsguide

Mortons syndrom (Mortons neurom)

Om du har ont i foten vid den främre trampdynan kan det handla om Mortons syndrom. Oftast strålar smärtan ut mellan tredje och fjärde tån, och beror på att en nerv kommit i kläm mellan två av de främre fotbenen. Vid värk, huggande smärtor och nedsatt känsla ut mot tårna finns det orsak att misstänka Mortons syndrom.

mortons_neurom

Metatarsalgi

Metatarsalgi innebär att du av någon orsak har värk eller andra problem i den främre trampdynan. Trötthet och sveda i området är ett tidigt tecken på problematiken, som sedan kan ge smärta och domningar när den förvärras. I förlängningen kan det leda till att Mortons syndrom (som beskrivs ovan) uppstår.

Pronation och supination

Pronation och supination betyder att mellanfoten förändras och vrids, vilket påverkar belastningen i foten. De två termerna är motsatser: vid pronation sjunker mellanfoten nedåt och vrids utåt när du belastar foten eller går. Supination gör istället att fotens yttre delar belastas, samtidigt som den vrids utåt. 

Pronation och supination

Hälkuddesyndrom

Hälkuddesyndrom (hälkuddeatrofi) innebär att fettet och bindväven som utgör stora delar av hälkudden (hälens naturliga stötdämpare) förtunnas. Det leder till ökat tryck på hälbenet som i sin tur leder till smärta kring och under hälen.

Undersökning och diagnos när du har ont i foten

Om du har ont i foten och inte vet vad det beror på är det bra att genomgå en grundlig undersökning. Här på Hälsporrekliniken får du hjälp av en av våra legitimerade kiropraktorer eller naprapater. Din behandlare lägger stor vikt vid att se helheten. Behandlaren undersöker alltså inte bara dina fötter utan söker efter samband med andra delar av kroppen.

Att du har värk och ont i foten kan, som nämnts ovan, ha många olika orsaker. Det är därför viktigt att en person med utbildning i hela rörelseapparaten får göra en bedömning. Hos kiropraktor och naprapat kan du få effektiv behandling för de flesta problem som ger ont i foten, och du kan också få hjälp med hur du ska undvika problemen i fortsättningen.

Behandling av fotsmärta

Behandling av fotbesvär handlar om att komma åt den underliggande orsaken. Visst, vissa behandlingsformer kan ge tillfällig smärtlindring, men om du vill bli av med problemen helt och hållet behöver du hitta orsaken och behandla den på ett effektivt sätt. 

Vi ger dig ofta en kombination av behandlingar. Detta ger dig en snabbare läkningsprocess och effektivare lindring av dina besvär.

Smärtlindrande och/eller antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

Det kan behövas läkemedel för att lindra värken. Om du har riktigt ont i foten kan du kontakta en läkare för att få ett receptbelagt preparat. Men det är bra att ha i åtanke att dessa läkemedel bara ger tillfällig smärtlindring, och inte kommer åt orsaken på djupet.

Anpassning av belastning och träning

Om det handlar om överbelastning eller att du tränar på fel sätt är det viktigt att dra ned på eller anpassa belastningen. Ibland kan det behövas en total viloperiod från vissa aktiviteter. Då kan du se hur fötterna reagerar på det, och om dina fotbesvär kan vara sammankopplade med överbelastning eller felbelastning.

Avlastande produkter vid fotbesvär

Det finns många avlastande och stötdämpande produkter på marknaden, t ex skoinlägg, fotledsstöd, kompressionsstrumpor, tejpning och specialdämpade skor. Vissa av dem är anpassade för att hjälpa vid specifika fotskador. 

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är ofta en effektiv behandlingsmetod, och det finns goda vetenskapliga bevis som backar upp den. Behandling med moderna, skonsamma stötvågsinstrument har många fördelar. Stötvågor påverkar kroppens vävnad positivt utan att kirurgi, och många upplever fantastiska resultat. En hel del vanliga skador, exempelvis hälsporre, kan behandlas med stötvågsbehandling.

Stötvågsbehandling hälsporre

Specialutformat träningsprogram

När du får hjälp med din onda fot av en expert handlar det om att behandla helheten och komma åt problemet på djupet. Därför är det vanligt med ett specialutformat träningsprogram som hjälper mot de underliggande orsakerna och lindrar smärtan på lång sikt. Massage och stretchövningar för fötterna är exempel på andra behandlingsmetoder som visat goda resultat och kan göras till del av programmet.

Förebygg värk i fötterna

Men du kanske vill undvika att få ont i foten från första början? Här är några goda råd för att förebygga värk och andra besvär i fötterna. 

Välj rätt skor (stöd kan hjälpa, men också stjälpa)

Några ord om det här med skor – denna evigt omdebatterade fråga. Överallt kan du läsa rekommendationer om vilka skor som är ”rätt” att springa i vid motionslöpning. Problemet är att råden inte är desamma överallt. Några hävdar att du måste ha skor som har bra dämpning och stöd för hålfoten, medan andra hävdar att foten är konstruerad för att springa och gå utan speciellt uppbyggda skor.

Att springa med stöd i hålfoten kan skada mer än det gör nytta. Fotvalvet är konstruerat för att kunna svikta, och den förmågan hindras av detta stöd.

Gång- och löpteknik

Men egentligen är skorna i övrigt av sekundär fråga. Det primära är hur du går och springer. Långa steg där du sätter i hälen ger enorma påfrestningar i både fötter, knän och bäcken. Foten ska helst landa ganska så rakt under dig, med främre delen av foten – inte hälen. Längst ner på denna sida kan du se en video där man tar upp diskussionen om skor och löpteknik.

Ett specialutformat träningsprogram för fötter och ben ger styrka och stabilitet som kan skydda mot en del av de besvär som kan ge dig ont i fötterna. Tänk på vad dina fötter ska tåla, vilka påfrestningar de utsätts för vid varje aktivitet, så inser du säkert hur viktigt det är att också fötterna får sin egen träning och omvårdnad.

Och slutligen: om du börjar få ont i foten eller andra liknande besvär – se till att söka hjälp någorlunda tidigt, då besvären ofta förvärras över tid (större besvär innebär ofta längre behandlings- och läkningstid).

FAQ – Frågor och svar

Hur vanligt är det att ha ont i foten?

De flesta av oss drabbas av värk eller andra problem med fötterna någon gång under livet, oavsett ålder och hur fysiskt aktiva vi är.

Är det farligt att ha ont i fötterna?

Nej, det är ovanligt att det beror på något allvarligt eller farligt, även om det kan vara smärtsamt och begränsande att ha ont i fötterna.

Varför får du ont i foten?

Det finns många orsaker till smärta och andra besvär med fötterna. Om värken kvarstår och/eller är kraftig behöver du söka hjälp för att ta reda på vad den beror på och vilken behandling som passar bäst.

När behöver du söka vård?

Vid akut smärta bör du söka vård på en vårdcentral om du har mycket ont och t ex har svårt att stödja foten och tårna mot golvet. Detsamma gäller om du misstänker att du brutit stortån, eller om du har stor smärta efter att ha fallit och slagit i den bakre delen av foten. Vid misstanke om hälsporre och andra problem som kan växa fram över tid bör du söka hjälp om besvären förvärras/inte går över på några veckor trots vila från aktivitet och andra lämpliga åtgärder.

Varför ska du välja just Hälsporrekliniken?

Hos oss möter du en erfaren yrkesperson med gedigna kunskaper. Du får en noggrann undersökning och den behandling som ger bäst effekt baserat på dina förutsättningar. Gå inte runt och ha ont i foten i onödan - vi får dig att bli bra igen så fort som möjligt!

Boka behandling