Vår största sena i kroppen, hälsenan, är också en sena som kan ställa till med stora problem för såväl motionärer som elitidrottare. När vi är ute på löprundan belastar vi fötter och hälsenor med upp till tio gånger vår egen kroppsvikt. Med det i åtanke är det kanske inte så märkligt att löpare så ofta drabbas av hälsenebesvär.

En mycket vanlig anledning till att man har ont i hälsenan är det som felaktigt kallas hälseneinflammation. Felaktigt, därför att det är mycket sällan man ens i mikroskop kan hitta någon inflammation i hälsenan. Man blev tidigare ordinerad vila och att äta antiinflammatoriska mediciner vid hälseneinflammation, vilket följaktligen inte har någon som helst effekt vid den här typen av smärtor i hälsenan.

Ont i hälsenan

Så märker du att något är på gång

Det brukar normalt börja med att du kan känna dig lite stel i vaden. Allra tydligast känns detta på morgonen efter en natts sömn. Så småningom börjar hälsenan kännas öm och det kan uppstå svullnader i området. Fortsätter du då som om ingenting har hänt förvärras smärtorna i hälsenan succesivt och till slut gör det rejält ont att gå.

Man kan dela in dessa smärtor i fyra nivåer:

  • Ont i hälsenan som uppkommer efter ett träningspass och går över vid vila.
  • Smärta under pågående träning men inte så att det begränsar träningsförmågan.
  • Skarpa smärtor som hindrar full träning.
  • Kronisk smärta i hälsenan som ej försvinner vid vila.

Varför uppstår besvär med hälsenan?

Trots lång och intensiv forskning i ämnet är det ännu inte till 100 procent klarlagt vad hälseneinflammation egentligen beror på. Vad man vet är att det många gånger beror på överansträngning av hälsenan. De flesta har idag släppt tesen att det är en inflammation och man har ändrat namnet på hälsenebesvären från tendinit (-it indikerar inflammation) till tendinos (kronisk skada med förändringar i senan).

Det man istället kan se vid hälsenesmärtor är att senan har börjat degenerera och att dess fibrer inte längre ligger perfekt strukturerade, så som de gör hos en frisk hälsena. Detta får till följd att senans hållfasthet försämras och man får så småningom ont i hälsenan. Man tror dock att nedbrytningen av hälsenan börjar långt innan man ens märker av någon smärta.

Det finns ett klart samband mellan tuff träning och att man får ont i hälsenan och vaden. Hård träning med för kort återhämtning, kraftig upptrappning av träning, intervallpass i uppförsbackar och löpning på asfalt och andra hårda underlag är alla klart bidragande orsaker till att man får ont.

Saker att fundera över

Då även löpteknik är en faktor till att man får ont så kan du fundera på om du göra något som belastar din hälsena extra mycket. Idag lär allt fler intruktörer ut en teknik där man landar med framfötterna först i löpsteget istället för hälen och här ser man sällan dessa besvär med hälsenan.

Men det är inte alltid det beror på att man tränar för mycket och därigenom överbelastar hälsenan. En person som inte är aktiv idrottare kan drabbas likaväl som elitidrottaren. Har du till exempel en svag vadmuskel har du lättare att få ont i hälsenan eftersom den har sämre stötupptagningsförmåga. Personer som är överviktiga tenderar också att drabbas lite oftare.

Man tror också att åldern spelar roll. I takt med att vi blir äldre försämras cirkulationen i kroppen hos många, så även i och runt senorna. Detta medför att kroppen blir sämre på att bygga upp och reparera senor, muskler och ligament vilket kan bidra till hälseneproblem.

Ont i hälsenan och träning

Hur läker jag en skada på hälsenan?

Det första rådet är att lyssna på kroppens signaler. Gör det ont att springa så håll upp med löpträningen tills vidare. För att ändå bibehålla kondition och styrka kan man köra med cykling och simning för att få en allsidig träning.

Det är också viktigt att man kommer igång med rehabilitering så snart som möjligt. Ju tidigare man sätter igång desto mindre är risken att man behöver dras med problemen i under en längre tid.

Det är också viktigt att fundera över vad det är i träningen som orsakat att du fått ont i hälsenan.

  • Har du trappat upp träningen för fort och för intensivt?
  • Har du gett kroppen tillräckligt med återhämtning mellan träningspassen?
  • Har du problem med pronation och kanske behöver inlägg i skorna?
  • Har du rätt sorts skor i förhållande till din löpstil och underlag?

Övning vid hälsenesmärta

Vid sidan om olika behandlingsformer som till exempel stötvågsbehandling och massage brukar man ofta rekommendera det som kallas excentrisk träning. Det är träning där muskeln i vaden får arbeta i utsträckt läge.

En övning som kan utföras i princip var som helst är tåhävningar. Övningen går utmärkt att utföra på en step-up-bänk, i ett trappsteg eller på en stadig trälåda. Tåhävningar kan utföras på lite olika sätt. Ett sätt är att stå med tårna längst ut på trappsteget och båda hälarna utanför kanten. Lyft den friska foten från trappsteget samtidigt som du går upp på tå för att därefter sakta sjunka ner så att hälen befinner sig på en lägre nivå än trappsteget. Gör övningen tre gånger med 15 repetitioner minst två gånger om dagen.

Fortsätt med övningarna varje dag. Studier har visat att vid bibehållen vadmuskelträning i tre månader har 80% av de drabbade kunnat återgå i full träning.

Förr var det mycket vanligt att man opererade denna typ av hälsenebesvär, i synnerhet bland elitidrottare. Men sedan man började med excentrisk träning har behovet av kirurgiska ingrepp minskat drastiskt.

FAQ – Ont i hälsenan

Varför kan man få ont i hälsenan när man tränar?

Det är vanligt att drabbas av hälseneproblem vid idrottande, eftersom vi belastar muskler och senor i fötterna upp till tio gånger vår egen kroppsvikt när vi tränar intensivt. Det kan uppstå under en löpträning, om man trappar upp sin träning fortare än vad kroppen klarar av eller under annan hård träning då man anstränger hälsenan extra mycket. En annan orsak kan vara att man inte har återhämtat sig ordentligt mellan träningspassen eller att man har fel löpteknik.

Vad har hälsenan för funktion?

Hälsenan fungerar som en fjäder när vi springer eller promenerar så att det sviktar i varje steg, för att skydda våra leder. Hälsenan jobbar tillsammans med närliggande muskler för att det inte ska bli stumt i stegen. Men när belastningen blir för stor kan hälsenan skadas. När vadmusklerna är försvagade eller om vad- och fotmusklerna belastas hårdare än vad de klarar av, kan hälsenan skadas eftersom den får den tyngden som musklerna skulle ha burit.

Kan man få ont i hälsenan fast man inte tränar?

Ja absolut, man kan överbelasta hälsenan även om man inte tränar. I dessa fall brukar det handla om att man har generellt dåligt tränade muskler. Om våra fot- och vadmuskler är för svaga för den belastning vi utsätts för, kan en överbelastningsskada ske både i muskler och i senor. Musklerna i dina fötter jobbar ständigt när du går, står och springer. Vill man undvika skador då måste man också se till att musklerna får jobba och träna upp sig.

Hur vet jag att jag har skadat mig?

Ofta kommer smärtan efteråt, kanske dagen efter en aktivitet, då kan man känna en stelhet i vaden. Men ibland kommer smärtan under pågående aktivitet. Det som händer är att det blir små mikroskopiska förslitningar i hälsenan på grund av att belastningen blir för stor.

Vilka behandlingar finns när man har ont i hälsenan?

Den mest effektiva behandlingen är stötvågsbehandling eftersom den påskyndar läkeprocessen och är både snabb och skonsam. Men vi rekommenderar en kombination av stötvågsbehandling, massage och träning eftersom det ger bäst resultat. Har man en skadad hälsena bör man göra uppehåll med löpträning, men för att bibehålla konditionen kan man cykla eller simma. Vi på Hälsporrekliniken hjälper dig att skräddarsy ett träningsschema för din skada.

Hur ont gör stötvågsbehandlingen?

Det är svårt att bedöma hur ont en patient har men de flesta upplever att smärtan är uthärdlig. Stötvågsbehandlingen brukar inte ge några komplikationer eller biverkningar förutom att det kan ge ett mindre blåmärke på behandlingsområdet, som kan kännas ömt efteråt.