Stötvågsbehandling är något som bevisat sig vara en effektiv metod vid hälsporre. Metoden är så pass effektiv metod att upp emot 80% av de som behandlas blir helt återställda. Tidigare trodde man att Hälsporre berodde på en inflammation i hälen och att det var därför man fick åkomman. Detta på grund av att den medicinska termen, plantar fasciit, antyder att det rör sig om en inflammation i hälen. Idag vet man dock att det inte rör sig om en inflammation, utan mer en överbelastningsskada i hälsenan. Du som har drabbats av Hälsporre vet hur skadan kan påverka din vardag och hur hämmad man kan känna sig. Du har kanske fått höra att de flesta hälsporreproblem läker ut av sig självt, vilket är en sanning med modifikation. Problemet är att det kan ta flera månader, eller till och med år, innan du är helt återställd.

I den här artikeln kommer vi gå igenom;

Stötvågsbehandlingens bakgrund

Allt började i Tyskland för ca 40 år sen då den första patienten behandlades med stötvågsbehandling för att få bort några njurstenar i njuren. Sedan dess har många studier gjorts och behandlingsmetoden har utvecklats och breddats. De goda behandlingsresultaten har gjort att behandlingsmetoden har spridits globalt och utrustningen har utvecklats. Det är en mycket populär behandlingsmetod på grund av att den är billig och effektiv. Idag använder man metoden vid behandlingar av en rad olika skador.

Olika typer av stötvågsbehandlingar

Det finns idag två olika behandlingsformer ”fokuserad stötvågsbehandling” och ”radiell stötvågsbehandling”. Fokuserad stötvågsbehandling innebär att man behandlar och fokuserar på ett mindre vävnadsområde med högt tryck för att behandla en djupt liggande vävnad. Radiell stötvågsbehandling är vanligast då man behandlar ytligt liggande vävnader. Här är impulstrycket lägre och man behandlar i ett större område under en längre tid. Med denna metod behandlar man de flesta av våra vanligaste skador i rörelseapparaten.

Stötvågsbehandling vid hälsporre

Inför din stötvågsbehandling

Inför en stötvågsbehandling görs en utredning och en anamnes där du som patient får berätta om dina besvär. Sedan görs en analys och bedömning av skadan tillsmamans med dig som patient för att sedan ge en exakt anpassad behandling med stötvågor. Detta är viktigt för att säkerhetsställa diagnosen och att man ger behandling på ett korrekt sätt och på rätt skadeområde. Eftersom det är du som vet bäst hur skadan känns, lyssnar vi på dig för att ställa in rätt frekvens, intensitet och antal stötvågor på apparatens kontrollenhet.

Att tänka på inför en stötvågsbehandling

  • Ät inte smärtstillande läkemedel med antiinflammatorisk effekt dagarna innan behandling. Det kan göra att behandlingen inte får en optimal effekt.
  • Avstå från intensiv fysisk aktivitet de dygnet innan behandlingen.
  • Genomgå inte någon annan medicinsk behandling samtidigt.

Så går det till vid en stötvågsbehandling

Innan behandlingen appliceras kontaktgel på den aktuella behandlingsytan och handapplikatorn hålls ned lätt mot behandlingsstället. Stötvågsbehandling sker med en applikator som genererar tryckvågor. Normalt ligger frekvensen omkring två till tre stötar per sekund och en behandling brukar ge runt ett par tusen stötar. Behandlingen tar 5-10 minuter vid varje behandlingstillfälle. Det brukar räcka med att upprepa behandlingen tre till fem gånger totalt för att nå önskat resultat.

Normalt upprepas behandlingen en gång i veckan. Men beroende på en rad olika faktorer behöver man ibland vänta längre mellan behandlingarna. Behandlingen kan göra ont men smärtan brukar upplevas som uthärdligt i de flesta fall. Vissa patienter kan få ett mindre blåmärke på behandlingsområdet men för övrigt är biverkningar sällsynta. Vid värk efter en stötvågsbehandling brukar det räcka med receptfria värktabletter men ibland behöver man använda hjälpmedel för att hjälpa kroppen att skynda på läkningen.

Fördelar med stötvågsbehandling

Det finns många fördelar med en stötvågsbehandling eftersom den är skonsam, snabb och effektiv. En av de stora fördelarna är att det hjälper patienten att återhämta sig relativt fort. Här är några av fördelarna:

  • Snabbare vävnadsåteruppbyggnad
  • Ökar blodgenomströmningen vilket leder till snabbare läkning
  • Behandlingen reducerar smärta
  • Reducerar ärrvävnad
  • Aktiverar immunsystemet
  • Man stimulerar den naturliga läkningsprocessen

På vilka skador används stötvågsbehandling

Som vi nämnde inledningsvis behandlar man fortfarande vanligtvis njurstensproblem med stötvågor och vid en rad andra åkommor och skador. Några av de vanligaste skadorna man behandlar med stötvågor inom idrotten är utöver hälsporre är tennisarmbåge och hopparknä. Men behandling av bland annat trokanterit, kalkaxel och benläkning kan fördelaktigt behandlas med stötvågsbehandling.

Det är även vanligt att man behandlar inflammationer med stötvågor. Man har upptäckt att stötvågsbehandlingen ger mycket positiv effekt på benhinneinflammation och hälseneinflammation så idag är stötvågor den vanligaste behandlingsformen vid dessa tillstånd.

Boka en behandling